5 bước kiểm tra giày bảo hộ trước khi mua

Bài viết này không chỉ bạn cách đổ nước hoặc đạp đinh để kiểm tra độ an toàn của giày bảo hộ đâu. Những cách đó với mình có vẻ hơi dị hợm. Vì bạn biết đấy, tất cả các thương hiệu giày đã được gọi là bảo hộ đều phải đáp ứng các yêu […]