File .htaccess

File .htaccess là gì ?

.htaccess là file text, điều khiển hiển thị các page của website. Bạn có thể redirect, bật nén Gzip, rewrites, leveraging browser caching chỉ với vài dòng code.

Nhưng cũng chỉ cần một lỗi nhỏ trong code có thể khiến trang web của bạn trắng xóa. Hãy nhớ backup trước khi vọc vạch.

Đừng lo, nếu bạn đọc được những dòng trên thì bạn có thể vọc file .htaccess rồi đó.

File .htaccess ở đâu?

Ở thư mục gốc của hosting. Thường là “root” hoặc “www” hoặc “public_html” tùy vào dịch vụ hosting của bạn.

Sửa .htaccess  bằng cách nào?

Notepad. Nhưng trước đó…

Luôn copy file .htaccess dự phòng trước khi sửa nó

Code .htaccess thông dụng

Chuyển hướng http sang https

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^webcuaban.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.webcuaban.com/$1 [L,R=301]
</IfModule>

Chuyển hướng lỗi 404

 

1 bình luận cho “File .htaccess

Bình luận đã bị tắt.