Hướng dẫn chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ hoặc trang bất kỳ

Lỗi 404 là phần không thể thiếu của bất kỳ website nào. Nhưng bị lỗi 404 quá nhiều sẽ ảnh hưởng trải nghiệm người dùng. Đó là chưa kể bị Google đánh giá chất lượng website của bạn.

Xử lý lỗi 404 như thế nào

Một trong những cách xử lý nhanh lỗi này là chuyển hướng (redirect) toàn bộ trang web lỗi 404 về trang chủ. Cá nhân mình thì không khuyến khích điều này bởi:

  • Khi người dùng click vào một link trên internet, họ kỳ vọng nhận được một page với nội dung đặc biệt. Thay vì đó họ bị chuyển về trang chủ của website, điều này thực sự gây bối rối.
  • Search Engine có thể sẽ xem chuyển hướng 301 này là cách mà bạn cố tình gom link-juice từ các link trên về trang chủ. Đau đầu chưa.

Nếu có thời gian, hãy ưu tiên truy tìm và sửa đường link bị lỗi. Sau khi sửa/chuyển hướng link bị lỗi thì Mark as fixed với Google Webmaster Tool.

Đọc thêm Làm gì khi gặp lỗi 404 trên Google Webmaster Tool.

Còn giờ chúng ta sẽ xử lý nhanh (hotfix) lỗi 404 nào.

Chuyển hướng 404 về trang chủ hoặc trang bất kỳ.

Tạm thời có 3 cách:

Chuyển hướng lỗi 404 với file .htaccess

Mở file .htaccess tại root folder lên và thêm dòng code sau

ErrorDocument 404 /index.php

hoặc

ErrorDocument 404 http://ten-mien-cua-ban.com

Thay http://ten-mien-cua-ban.com thành bất kỳ địa chỉ nào khác bạn muốn.

Chuyển hướng lỗi 404 với page 404.php

Nếu bạn có file 404.php trong thư mục theme của wordpress thì mở lên và sửa thành đoạn code sau:

<?php
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: ".get_bloginfo('url'));
exit();
?>
Lưu ý:
  • Hàm get_bloginfo(‘url’) sẽ trả về địa chỉ trang chủ. Bạn có thể thay bằng địa chỉ trang web khác.
  • Nếu không có file 404.php thì tự tạo thôi.

Chuyển hướng lỗi 404 với plugin

Cái này thì search, xài thử và cảm nhận thôi.

Thế là xong.

One Reply to “Hướng dẫn chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ hoặc trang bất kỳ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *